Cestovní kancelář M TOUR s.r.o.
Dolní 227
580 02 Havlíčkův Brod
Tel.: (+420) 569 420 347
Fax: (+420) 569 424 267
E-mail: mtour@mtour.cz
Nám. T. G. Masaryka 321
583 01 Chotěboř
Tel.: (+420) 569 641 008
Fax: (+420) 739 491 071
E-mail: chotebor@mtour.cz

mtour - cestovní kancelář

Poznávací zájezdy

Francie - krásy Alsaska, cesta nejen za vínem...

Termín: 17. - 20. 6. 2021

1. den – odjezd ve večerních hodinách z Havlíčkova Brodu a dalších nástupních míst, přejezd Německem do východní Francie.
2. den – v dopoledních hodinách příjezd do Colmaru, města, které je centrem a zároveň nejkrásnějším a nejvíce navštěvovaným místem Alsaska. Následuje prohlídka historického centra s katedrálou, hrázděnými domy a množstvím obchodů s francouzskými specialitami, ubytování. Odpoledne odjezd do Equisheimu, typického vinařského městečka, kde je několik desítek vinařství a kde můžete ochutnat a zakoupit vína vyrobená v okolních vinicích. Navečer odjezd na ochutnávku vína do vinařské vesničky Husseren-les-Châteaux k jednomu z nejlepších vinařů regionu. 
3. den – po snídani odjezd do výrobny sýrů, kde se podíváme na výrobu oblíbeného sýra s možností nákupu, poté odjezd na prohlídku nádherných městeček Riquewirth a Ribeauvillé, které jsou cílem mnoha turistů pro jejich krásnou polohu mezi vinicemi. Prohlídka opět s možností ochutnávky a nákupu vína. Večer individuální prohlídka Colmaru. 
4. den – po snídani odjezd na prohlídku hradu Königsburg a do Strasbourgu na krátkou prohlídku historické části města s katedrálou. Navečer odjezd do ČR, příjezd do HB v nočních hodinách.

Cena: 5.740 Kč

Cena zahrnuje:
- doprava zájezdovým busem

- 2x ubytování se snídaní v hotelu Ibis 2* v Colmaru - 2lůžkové pokoje
- pobytové taxy, služby průvodce

Cena nezahrnuje:
- ochutnávku vína 270 Kč

- prohlídku výrobny sýra s ochutnávkou 170 Kč
- komplexní cestovní pojištění a pojištění CK 163 Kč

Nástupní místa: Jihlava, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Čáslav, Praha


Netradiční poznávací zájezdy

Klasických poznávacích zájezdů je všude velké množství, proto jsme se rozhodli Vás pozvat na něco netradičního - návštěvu Alsaska s ochutnávkou vína. Máme pro Vás připraven zajímavý program s individuálním přístupem. 


Cesta za vínem - Alsasko 1
Termín: libovolný dle domluvy

1. den - odjezd cca ve 2.00 hod. z Havlíčkova Brodu, přejezd Německem do východní Francie. V dopoledních hodinách příjezd do Colmaru, města, které je centrem a zároveň nejkrásnějším a nejvíce navštěvovaným městem Alsaska. Následuje prohlídka historického centra s katedrálou, hrázděnými domy
a množstvím obchodů s francouzkými specialitami. Po prohlídce ubytování. Navečer odjezd na ochutnávku vína do vinařské vesničky Husseren-les-Châteaux k jednomu z nejlepších vinařů v regionu.

2. den - po snídani odjezd do  Equisheimu, nádherného, typického vinařského městečka, kde je několik desítek vinařství, a kde můžete ochutnat a zakoupit vína vyrobená z okolních vinic. Po obědě odjezd zpět do ČR, příjezd v nočních hodinách.
  

Cena

4.450 Kč při obsazení 4 osobami
3.950 Kč při obsazení 6 osobami

Cena zahrnuje
  • doprava mikrobusem
  • 1x ubytování se snídaní (hotel, penzion) - 2lůžkové pokoje
  • služby průvodce
  • komplexní cestovní pojištění
  • ochutnávka vína s občerstvením

Další nástupní místa po dohodě, dle Vaší potřeby.


ilustrační foto

Cesta za vínem - Alsasko 2

Termín: libovolný dle domluvy

1. den - odjezd cca ve 4.00 hod. z Havlíčkova Brodu, přejezd Německem do východní Francie. V poledních hodinách příjezd do Colmaru, města, které je centrem a zároveň nejkrásnějším a nejvíce navštěvovaným městem Alsaska. Následuje prohlídka historického centra s katedrálou, hrázděnými domy a množstvím obchodů s francouzkými specialitami. Odpoledne ubytování. Večer osobní volno v Colmaru nebo blízkém okolí.

2. den - po snídani odjezd do  Equisheimu, typického vinařského městečka, kde je několik desítek vinařství a kde můžete ochutnat a zakoupit vína vyrobená z okolních vinic. Odpoledne návrat do Colmaru k eventuálnímu dokončení prohlídky města s možností nákupů. Navečer odjezd na ochutnávku vína do vinařské vesničky Husseren-les-Châteaux k jednomu z nejlepších vinařů regionu.

3. den - po snídani odjezd na prohlídku vinařského městečka Ribeauvillé, které je cílem mnoha turistů pro jeho krásnou polohu mezi vinicemi a historickým centrem opět s možností  ochutnávky a nákupu vína. Odpoledne odjezd do ČR, návrat  v nočních hodinách.

Cena

5.570 Kč při obsazení 4 osobami
4.970 Kč při obsazení 6 osobami

Cena zahrnuje
  • doprava mikrobusem
  • 1 x ubytování se snídaní (hotel, penzion) - 2lůžkové pokoje
  • služby průvodce
  • komplexní cestovní pojištění
  • ochutnávka vína s občerstvením

 

Další nástupní místa po dohodě, dle Vaší potřeby. 


Nevybrali jste si v naší nabídce? Nabízíme i zájezdy ostatních cestovních kanceláří. 
Více na http://www.dovolena-mtour.cz nebo nás navštivte v naší kanceláři v Havlíčkově Brodě nebo Chotěboři.